Μαθήματα Μουσικής

Τα μαθήματά μας καλύπτουν τα παρακάτω μουσικά όργανα και είδη:

 • Κιθάρα
 • Πιάνο
 • Σύγχρονο Τραγούδι

 

Κιθάρα

Τα μαθήματα είναι ατομικά και προσαρμόζονται σε όλες τις ηλικίες. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • Εκμάθηση κλιμάκων
 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης
 • Ρυθμικές και ακουστικές ασκήσεις
 • Βασικές γνώσεις θεωρίας της μουσικής για καλύτερη κατανόηση του οργάνου.

Ανάλογα με το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα του μαθητή, εφαρμόζουμε τεχνικές πάνω σε μια ποικιλία κομματιών. Μέσα από το μουσικό ρεπερτόριο, οι μαθητές αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, την αισθητική και τη φαντασία τους.

Στόχος μας είναι να καταστούν όχι μόνο απλοί εκτελεστές ενός μουσικού κομματιού, αλλά και ερμηνευτές που δίνουν το προσωπικό τους ύφος σε κάθε μελωδία.

Πιάνο 

Τα μαθήματα πιάνου έχουν στόχο να βελτιώσουν την τεχνική και δημιουργική έκφραση των μαθητών, με σκοπό την καλύτερη επαφή και εξοικείωση με το όργανο. Οι μαθητές διδάσκονται κομμάτια από κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο, αναλόγως την προτίμησή τους, στα οποία αναπτύσσουν και εντάσσουν σταδιακά το δικός του προσωπικό ύφος. Βασικοί τομείς που καλύπτονται στο μάθημα είναι οι εξής: 

 • Κλίμακες
 • Ασκήσεις τεχνικής και ενδυνάμωσης
 • Ρυθμικές και ακουστικές ασκήσεις 
 • Συνοδεία
 • Ρεπερτόριο 
 • Αυτοσχεδιασμός

Μέσα από το μουσικό ρεπερτόριο, οι μαθητές αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά , την αισθητική και τη φαντασία τους.

Τα μαθήματα γίνονται μια φορά την εβδομάδα, έχουν διάρκεια 60 λεπτά και  απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. 

Στα μικρά παιδιά υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ομαδικού τμήματος, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των μαθητών. 

Μουσικοκινητική αγωγή – σύστημα Carl Orff 

Η μουσικοκινητική αγωγή Carl Orff αποτελεί μια ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση που έχει ως προτεραιότητα να αναπτυχθούν τα παιδιά ολόπλευρα ως προσωπικότητες.

Η βάση του συστήματος Orff είναι ο ρυθμός. Σύμφωνα με τον Orff, τον ρυθμό δεν μπορείς να τον διδάξεις, μπορείς μόνο να τον απελευθερώσεις. Ο ρυθμός είναι η δύναμη που ενώνει τη γλώσσα, τη μουσική και την κίνηση. Το τρίπτυχο αυτό λοιπόν, λειτουργεί ως ενότητα καθώς ο λόγος, η κίνηση και το τραγούδι κατανοούνται ως όλον κατά την παιδική ηλικία και αναπτύσσονται ταυτόχρονα. 

Η μουσικοκινητική αγωγή δεν ενδιαφέρεται τόσο για το αποτέλεσμα όσο για την διαδικασίας της μάθησης. Το μάθημα είναι μια ομαδική προσπάθεια όπου συμμετέχουν όλα τα παιδιά και βιώνουν τη μουσική ενεργά μέσα από το βιωματικό παιχνίδι, το τραγούδι, τον αυτοσχεδιασμό, τη μίμηση, την επανάληψη και τη δοκιμή. Παράλληλα, αναπτύσσουν επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες μέσω της συμμετοχής σε ομαδικά παιχνίδια, της εναλλαγής ρόλων και της ανάληψης πρωτοβουλιών. 

Το μάθημα γίνεται μια φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 45 λεπτά.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και χωρίζονται πάντα με σεβασμό στον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξης του κάθε παιδιού.

 • 1ο τμήμα: 3,5-5
 • 2ο τμήμα: 5-7

Σύγχρονο Τραγούδι

Στο μάθημα του σύγχρονου τραγουδιού, επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη της φωνητικής τεχνικής του μαθητή. Προωθούμε τη σωστή τοποθέτηση της φωνής, την ορθοφωνία και την κατανόηση της διαφραγματικής αναπνοής, η οποία είναι κρίσιμη για την έκφραση και την απόδοση των τραγουδιών.

Με την κατανόηση αυτών των τεχνικών, ο μαθητής αποκτά τη δυνατότητα να τραγουδάει σωστά και αποφεύγει τυχόν φωνητικούς τραυματισμούς. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε την τεχνική αυτή στο τραγούδι, επιλέγοντας κομμάτια από ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου, ελληνικού και ξένου, προσφέροντας την δυνατότητα στον μαθητή να συνδυάσει τεχνική και ερμηνεία.